Een christelijke turn- en gymnastiekvereniging

dames OB begin a
Op donderdag 1 maart 1956 werd de Christelijke Gymnastiek Vereniging Oranje Blauw opgericht en sinds 22 januari 1965 is de vereniging Koninklijk Goedgekeurd onder nummer 40. De behoefte aan een christelijke vereniging is ontstaan, toen in december 1955 de voorzitter van de gymnastiekafdeling van de Hazenkamp, majoor Schouten, de activiteiten wilde uitbreiden. Door de aanstelling van een nieuwe leider en uitbreiding zou er ook op zondag lessen gegeven gaan worden. Hierdoor is wrevel ontstaan bij enkele leden en is er gezocht naar de mogelijkheid voor de oprichting van een christelijke gymnastiekvereniging.  De enige vereniging die hiervoor in aanmerking kwam, was de voetbalvereniging Oranje Blauw. Deze 28 jaar jonge vereniging kreeg er een afdeling gymnastiek bij.

De grondleggers van de gymnastiekafdeling waren mejuffrouw M.G. Wijnhoff, de heer C.H. Tiescheffer en de heer M.A. Slothouber. De heer Slothouber is jarenlang als bestuurslid verbonden geweest aan Oranje Blauw en heeft heel veel betekend voor Oranje Blauw.

Voor de technische leiding werd de heer Harry de Bruin (met fluitje), op dat moment nog trainer bij de Hazenkamp, aangetrokken. Hij bracht een aantal dames van de Hazenkamp mee. (zie zwart/wit foto). Harry de Bruin is op 5 februari 2010 te Den Helder overleden.

De eerste lessen startten op 27 maart 1956 in de kelder van een gebouw aan de Bijleveldsingel en het eerste succes werd al snel behaald. Op 21 mei 1956, 2e Pinksterdag, behaalde Oranje Blauw tijdens de turnwedstrijden van Gewest Overijssel/Gelderland de eerste prijs bij het onderdeel dames turnen. In 1958 werd door de gymnastiekafdeling met veel succes in de Vereniging in Nijmegen de eerste gymnastiekuitvoering gegeven. Het bestuur kreeg tot hun grote verassing tijdens deze voorstelling het "Oranje Blauw" vaandel uitgereikt. Met bijna vijfhonderd leden (in ruim acht jaar) was de gymnastiekafdeling voldoende gegroeid om op eigen benen te gaan staan. Met goedkeuring van de beide besturen werd er in 1964 afscheid genomen van de voetbalvereniging Oranje Blauw. Men sloot zich aan bij het toenmalige Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (NCGV) en later het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV). Na de fusie van turnbonden zijn wij daarin meegegaan en zijn nu aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ( K.N.G.U.).